BOK MART – TẬN TÂM VÌ BẠN

Bok Mart là thương hiệu bán lẻ thuộc Công ty cổ phần dịch vụ & phân phối quốc tế DHD Việt Nam

Khẩu hiệu của chúng tôi là :

Best quality ! – Best price ! – Best service !

Chất lượng tốt nhất ! – Giá cả tốt nhất ! – Dịch vụ tốt nhất !

Bok Mart – Best – OK !